21.05

Тема: Визначення індивідуальних особливостей сприйняття. Відпрацювання навичок активного слухання.

https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/29063/

Домашнє завдання: Опрацюйте та проаналізуйте матеріал.